Οι Παροχές μας - Ξενοδοχείο Aneroussa στην Άνδρο, στο Μπατσί